1. GVC Gaesco

Qui és GVC Gaesco?

 

GVC Gaesco és un grup financer independent amb gairebé 50 anys d'història.

El Grup GVC Gaesco està constituït per quatre societats participades al 100% per l'entitat capdavantera del Grup, GVC Gaesco Holding, S.L.:

  • GVC Gaesco Valores S.V., S.A.
  • GVC Gaesco Gestión SGIIC, S.A.
  • GVC Gaesco Pensiones SGFP, S.A.
  • GVC Gaesco Correduría, S. A.
La vocació de GVC Gaesco és el servei: oferir al Client el producte més adient a les seves necessitats, vetllant pel compliment dels principis de lleialtat, transparència, rapidesa i eficàcia. Disposa d'una àmplia xarxa d'oficines i agents per tot el territori espanyol.

GVC Gaesco Valores està inscrita al registre d'empreses de serveis d'inversió de la Comissió Nacional del Mercat de Valors amb el número 182. Tots els productes i serveis prestats per GVC Gaesco Valores es troben sotmesos a la legislació vigent i sota la supervisió del Banc d'Espanya, Comissió Nacional del Mercat de Valors i altres organismes reguladors.

És membre de les Borses de Barcelona, Madrid, València. Compta amb accés a la resta de mercats mitjançant acords amb brokers internacionals. Membre liquidador i custodi de MEFF i AIAF. Membre i Assessor Registrat de BME Growth i del MARF. Entitat Participant en Iberclear. Membre i Soci Fundador d'ESN. Membre del GAP per a la Unió Europea i Llatinoamèrica.