1. Fer-se Client

Què em permet el compte de GVC Gaesco?

El Compte de GVC Gaesco Valores no té cost d'obertura ni de manteniment.

Permet operar en tots els productes de Renda Variable, Renda Fixa, ETF, Opcions i Futurs, Warrants, Fons d'Inversió, Fons de Pensions.

A més, també tindrà a la seva disposició per prendre les millors decisions d'inversió:

  • Informes diaris i de mercat d'Espanya i d'Europa on trobarà notícies, agenda i resultats.
  • Anàlisi fonamental de companyies.
  • Informes i anàlisis sectorials de companyies d'Espanya i Europa.