1. Operativa

En quins mercats de renda variable puc operar?

 

A Europa:

  • Espanya (Mercat Continu, Latibex i MAB)
  • Alemanya, accions i ETF
  • Euronext, accions i ETF
  • Regne Unit, accions i ETF
  • Itàlia, accions i ETF


Al Mercat Americà:
  • Nasdaq
  • Nyse
  • Amex/Arca"