Com actualitzar el meu test d'idoneïtat?

 

Amb el seu agent financer pot realitzar l'actualització de dades rellevants que puguin variar el seu perfil de risc.