Abans de signar una ordre, puc consultar, encara que sigui una xifra aproximada, les comissions que em generarà l'operació?

 

Abans de l'enviament d'una ordre al mercat podrà sol·licitar el càlcul aproximat dels costos associats a l'ordre des de l'opció "Estimació de costos" que trobarà a la boleta electrònica de compra/venda. Un cop l'operació s'hagi executada i liquidada, en el detall d'aquesta ordre podrà consultar els seus costos definitius.